Switch to full style
Linux, poslužitelj, mreže i sigurnost
Odgovori

[Riješeno][Apache, Debian] Virtual hosts

10 vel 2015, 10:33

Dakle, imam konfiguraciju za LAMP Debianovog sajta

Kod:
https://wiki.debian.org/LaMp


Koristim userdir da imam stranice u

Kod:
/home/user/public_html


a ne u

Kod:
/var/www


Sada pokušavam napraviti da imam virtual host u

Kod:
/home/user/Dropbox/public_html


radi sinkanja između dva kompa na kojima radim da ne moram svaki puta ručno kopirati fajlove.

Napravim u direktoriju

Kod:
/etc/apache2/sites-available/


datoteku imena dropbox.loc.conf

gdje imam postavljeno ovo

Kod:
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
   ServerAdmin admin@localhost.com
   DocumentRoot /home/user/Dropbox/public_html
      ServerName www.dropbox.loc
   ServerAlias www.dropbox.loc
   <Directory />
         Require all granted
   </Directory>
</VirtualHost>


Dodam u
Kod:
/etc/hosts


Kod:
127.0.0.1 www.dropbox.loc


Napravim ovo
Kod:
a2ensite dropbox.loc.conf


restartam Apacne i onda mi javi
Kod:
Forbidden

You don't have permission to access /index.php on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at http://www.dropbox.loc Port 80


Imao sam i ovak napisan conf fajl
Kod:
VirtualHost *:80>
    ServerName www.dropbox.loc
    ServerAlias dropbox.loc
    DocumentRoot /home/user/Dropbox/public_html

    <Directory /home/user/Dropbox/public_html/>
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>


i još nekoliko kombinacija ali ne radi. Uvijek kaže 403 Forbidden

Re: [Riješeno][Apache, Debian] Virtual hosts

10 vel 2015, 13:11

Ah... tek sada skužio da su krive dozvole bile na folderu Dropbox pface sada radi sve
Odgovori